Omurilik Yaralanmasında Rejenerasyon

  Omurilik Yaralanmasında Rejenerasyon Çalışmaları ve Kök Hücre Uygulamaları  Giriş Kuzey Amerika’da 2002 yılı verilerine göre, her yıl yaklaşık 10.000 yeni akut omurilik yaralanma olgusu, İngiltere’de 2004 yılı verilerine göre, yıllık 700 yeni akut  omurilik  yaralanma  olgusu  bildirilmektedir. Türkiye’de ise yılda ortalama 1600-2000 ciddi akut omurilik  yaralanma 

[read_more text="Read more" title="Read more" url="http://ayhanattar.com/?p=18" align="left"]
[divider_top]

Kamuoyunu Bilgilendirme

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME Kök hücre nedir? Hem kendini yenileyebilme hem de   farklılaşma özelliklerini bir arada barındırabilen hücrelerdir. Kök hücre ve naklinden bilim dünyasının öngördüğü yararlar ve zararlar nedir? Bugüne kadar birÇok kan hastalığının tedavisinde başarı ile kullanılan kök hücrelerin, tıbbın daha geniş uygulama alanlarında, hasara uğramış doku   veya hücrelerin

[read_more text="Read more" title="Read more" url="http://ayhanattar.com/?p=16" align="left"]
[divider_top]

Bel Ağrısı

 Bel Ağrısı Bel ağrıları tüm dünyada doktora başvurma nedeni olarak başağrısından sonra ikinci en sık  şikayettir. Bel ağrıları nedeniyle  iş gücü kayıpları  ülke ekonomisine  Çok yüksek oranda yük getirmektedir hatta Amerika Birleşik Devletleri’nde yıllık sadece bel ağrılarına 50 milyar dolar harcanmaktadır.   Bir noktada hemen hemen her bireyin 

[read_more text="Read more" title="Read more" url="http://ayhanattar.com/?p=14" align="left"]
[divider_top]

Neden Gümüş

   Gümüş, Çok eski Çağlardan beri değerli bir metal olarak bilinmekte, süs eşyası ve takı yapımında kullanılmaktadır. Ancak gümüşün tek kullanım alanı bu değildir. Gümüş, neredeyse bilinen tüm mikropları öldürebilen ve bunu yaparken de normal insan dokusuna zarar vermeyen yegane metaldir. Gümüşün mikroplar üzerindeki bu yıkıcı etkisi

[read_more text="Read more" title="Read more" url="http://ayhanattar.com/?p=11" align="left"]
[divider_top]